1.png

Aktualności

Zjawisko: silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 02:00 dnia 28.01.2022 r. do godz. 13:00 dnia 28.01.2022 r.
Prawdopodobieństwo: 90%
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i południowego-zachodu.
Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.20.2022 z dnia 27.01.2022 r. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
(-) Tomasz Kurek

Zmiana Garlica Jak informuje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, od 27 stycznia 2022 r., w związku z zawieszeniem na drodze powiatowej 2151K, czyli ul. Garlickiej w Zielonkach prac budowlanych na okres zimowy, została wprowadzona zmiana czasowej organizacji w ruchu polegająca na umożliwieniu ruchu pojazdów drogą powiatową nr 2151K, czyli ul. Garlicką w Zielonkach.

Inf. ZDPK

biblioteka

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną wynikającą ze wzrostu liczby osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że od dnia 25 stycznia 2022 roku do odwołania Biblioteka Publiczna w Zielonkach wraz z filiami bibliotecznymi w Węgrzcach, Przybysławicach oraz Bibicach pracuje w ścisłym reżimie sanitarnym, a godziny otwarcia bibliotek nie uległy zmianie.

Czytaj więcej: Nowe obostrzenia w Bibliotece Publicznej w Zielonkach i filiach

W związku z wprowadzeniem zmian w organizacji pracy Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – oferty konkursowe na miejsca w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023 należy składać po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem merytorycznym (nr tel. 12 285 02 98, wew. 116) lub pozostawiając je w skrzynce podawczej przy wejściu do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 XXXV SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o XXXV Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Zielonki Kadencji 2018-2023 - 31 stycznia 2022 r.