2.png

Informacje dla przedsiębiorców

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom, posiadającym wydane przez Wójta Gminy Zielonki zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o upływie w dniu 31 maja 2021 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z ww. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Należność można uiścić na konto urzędu:

02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podaniem numerów zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do budynku V (pomieszczenia po poczcie) lub przesłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przypominamy, że niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. Rada Gminy Zielonki podjęła Uchwałę Nr XXVII/29/2021 w sprawie zwolnienia z należnej w 2021 roku opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zwrotu części tej opłaty.
Na mocy przedmiotowej uchwały przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z wydanych przez Wójta Gminy Zielonki zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zielonki, od dnia wejścia w życie przedmiotowej Uchwały tj. od 20 maja 2021 roku zostają zwolnieni z ustawowej opłaty należnej w 2021 roku (przedmiotowe zwolnienie dot. 2 i 3 raty opłaty za 2021 roku dla przedsiębiorców posiadających wydane zezwolenia i opłat za 2021 rok za nowe zezwolenia wydawane od dnia 20 maja 2021 roku).
Jednocześnie informujemy, że na mocy przedmiotowej uchwały przedsiębiorcy, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 r. otrzymają zwrot części pobranej opłaty, w wysokości odpowiadającej 2/3 opłaty rocznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zielonki, budynek V Urzędu Gminy Zielonki, tel. 12 285 08 50 wew. 506.

W ramach projektu Małopolska Open Eyes Economy Hub bezpłatnie pomagamy małopolskim przedsiębiorcom w rozwoju działalności międzynarodowej. Organizujemy konferencje, misje gospodarcze i wyjazdy na targi. Wydarzenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach przemysły kreatywne i czasu wolnego lub technologie informacyjne i komunikacyjne. Podczas misji gospodarczych szkolimy i zapraszamy firmy na spotkania networkingowe z przedsiębiorstwami z Niemiec i Rumunii.

Czytaj więcej: Pomoc małopolskim przedsiębiorcom w rozwoju działalności międzynarodowej

Szanowni Państwo,
Polska Organizacja Turystyczna Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego rozpoczęła realizację projektu Certyfikat Dobrych Praktyk, którego celem jest pomoc w ponownym uruchomieniu i poprawa sytuacji sektora turystycznego oraz promocja obiektów noclegowych i organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny profesjonalnie prowadzą swoją działalność, świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie i dbają o bezpieczeństwo podróżnych. Do projektu zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny, które świadczą usługi hotelarskie lub są organizatorami imprez turystycznych i są zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny.

Czytaj więcej: Projekt Certyfikacji Podmiotów Turystycznych

LOGO Profil zaufanyW związku ze stanem epidemii spowodowanej koronawirusem do odwołania wyłączono bezpośrednią obsługę mieszkańców w Urzędzie Gminy Zielonki. Obecnie sprawy w Urzędzie można załatwić:  telefonicznie, poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap: /UG_Zielonki/skrytka oraz pozostawiając pisma w skrzynce podawczej zainstalowanej przed wejściem do Urzędu. Potwierdzenie Profilu Zaufanego w Punkcie Potwierdzającym w obecnej sytuacji jest niemożliwe, ponieważ wiąże się ono z osobistą wizytą w Urzędzie. W związku z powyższym zachęcamy osoby, które muszą w najbliższym czasie założyć Profil Zaufany do korzystania z bankowości elektronicznej i samodzielnego wyrobienia sobie Profilu Zaufanego. Poniżej przedstawiamy instrukcję zakładania Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej (konta w banku).

Czytaj więcej: Jak samodzielnie założyć Profil Zaufany za pomocą bankowości elektronicznej - instrukcja