7.png

Pomoc prawna

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że dla mieszkańców Gminy Zielonki istnieje możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej adwokatów lub radców prawnych. Od stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Krakowskiego - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – działa bowiem 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie 17 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa.

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Zielonki

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 1 lipca 2021 r. na terenie powiatu krakowskiego zostają wznowione stacjonarne porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217 lub elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

W związku z nadal trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku dla mieszkańców powiatu krakowskiego

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przewiduje prowadzenie edukacji prawnej, obejmującej działania zmierzające do zwiększenia  świadomości  prawnej  społeczeństwa.

W związku z powyższym Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”, której zostało powierzone zadanie pn: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2020 r.”, opracowała serię wykładów z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy a także wykład dla uczniów szkół.  Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z SARS-CoV-2  wykłady zostały zrealizowane w formie zdalnej jako nagrania.

Poniżej linki do przedmiotowych wykładów:
Prawo rodzinne
Prawo spadkowe
Prawo pracy
Szkoły 

Zapraszamy do oglądania!”