8.png

Aktualności

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Dziekanowice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 28 listopada (niedziela) 2021 roku o godz. 15:00. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice, ul. Długa 126.
Porządek zebrania:

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice 28 listopada 2021 roku 

plakat inauguracja sali muzycznej owczary 21W najbliższą niedzielę zapraszamy na pierwszy koncert z cyklu Muzyczne Wieczory w Folwarku Kultura w Owczarach. Utwory Jana Sebastiana Bacha oraz V. Semynowa, S. Derbienko, W. Szaińskiego oraz J. Colombo usłyszymy w wykonaniu Adama Zająca (na pianinie), oraz Bartosza Sioły (na akordeonie). Koncert 28 listopada rozpocznie się o 18.00 w Folwarku Kultura w Owczarach (ul. Długa 72, była Szkoła Podstawowa im. E. Kwiatkowskiego). Liczba miejsc ograniczona.

Turniej Oldbojow TS WegrzceTowarzystwo Sportowe Węgrzce zaprasza wszystkich sympatyków na specjalny turniej z okazji 30-lecia klubu. Turniej Oldbojów odbędzie się 27 listopada, w sobotę, od godz. 11.10 w nowej hali łukowej, ul. B5 nr1. Mecze rozegrają: TS Węgrzce, Bibiczanka, Zieleńczanka i Galicja Raciborowice. Szczegóły na plakacie, prosimy kliknąć miniaturę. Zapraszamy w imieniu organizatorów.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że w związku z zakończeniem prac przy remoncie mostu w ciągu ul. Garlickiej w Zielonkach, od 1.12.2021 r. (środa) linia 227 zostanie przywrócona na stała trasę w tym rejonie. W dalszym ciągu będzie obowiązywać trasa czasowo zmieniona na terenie Krakowa (w  związku z budową linii tramwajowej do Górki Narodowej). Zostanie przywrócona zwykła częstotliwość kursowania we wszystkie dni tygodnia. Link do informacji: tutaj.

medikamaPrzypominamy, że w Centrum Medycznym Medikama przy ul. Fortecznej 12A w Węgrzcach działa Punkt Szczepień Powszechnych przeciw Covid-19. Można się zaszczepić również trzecią dawką szczepionki. Dostępne formy rejestracji w Punkcie Szczepień Powszechnych to infolinia 989, e-rejestracja na http://pacjent.gov.pl oraz przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można również zadzwonić pod nr tel. 12 357 22 91 i 357 22 92. Szczepienia realizowane są w środy, czwartki i piątki od 15.00 do 19.00.

CM Medikama mieści się 100 m od drogi krajowej E7, w Węgrzcach przy ul. Fortecznej 12A, wjazd z drogi krajowej E7 przez ul. Galicyjską w Bibicach.

roboty drogowezmni

 30 listopada (wtorek) w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2156K od km 0+000 do km 3+443 w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice w Gminie Zielonki” zostanie wprowadzony ruchu wahadłowy na odcinku DP 2156K (ul. Szmaragdowa) w Dziekanowicach. Zmiana organizacji ruchu wynika z konieczności przeprowadzenia prac polegających na budowie chodnika oraz przebudowie drogi powiatowej. Prace prowadzi STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Schemat: pobierz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 9:30 XXXII SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o XXXII Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Zielonki Kadencji 2018-2023 - 25 listopada 2021 r.

zalacznik1.723 listopada, w węgrzeckiej filii gminnej biblioteki w Zielonkach miała miejsce kameralna uroczystość będąca podsumowaniem obchodzonego w tym roku jubileuszu 75-lecia istnienia w Węgrzcach publicznej książnicy. Spotkanie stało się też okazją do przypomnienia postaci artysty Stanisława Wyspiańskiego, będącego nieformalnym patronem placówki.

Czytaj więcej: Jubileuszowe śniadanie ze Stanisławem Wyspiańskim

zbiornikdeszczZgodnie z umową użyczenia naziemnego zbiornika na wody opadowe realizowaną w ramach Programu ekologicznego "Jestem eko! Łapię deszcz" należy przedstawić sprawozdanie z realizacji ww. programu, w którym trzeba podać informację o uzyskanej liczbie napełnionych wodą opadową zbiorników w roku 2021. Takie sprawozdanie należy składać wyłącznie na formularzu (do pobrania: druk) w terminie do 30 listopada 2021 r. drogą elektroniczną na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , poprzez ePUAP, osobiście na Dziennik Podawczy lub listownie na adres Urzędu Gminy Zielonki tj. ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki. Przedmiotowe sprawozdanie należy składać każdego roku do 30 listopada przez okres 3 lat licząc od momentu podpisania umowy.

roboty drogowezmni25 listopada 2021 r. (czwartek) w ramach prac dla zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)” zostanie wprowadzony ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną na ul. Karola Wojtyły w Batowicach na odcinku pomiędzy nowym rondem a przystankiem „Batowice Spławy”. Prowadzone będą prace związane z budową włączenia kolejnej jezdni tymczasowej do ul. Karola Wojtyły w Batowicach.W związku z prowadzonymi pracami w dniu 25 listopada 2021 r. w godzinach porannych przystanki „Batowice Spławy” w obu kierunkach zostaną przesunięte poza zakres robót – ok. 180 m w kierunku Raciborowic, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Przystanek w kierunku Raciborowic będzie zlokalizowany na istniejącym chodniku, natomiast przystanek w kierunku Krakowa będzie znajdował się na peronie przygotowanym przez Wykonawcę robót. Wykonawca zobligował się do poinformowania Głównej Dyspozytorni Ruchu MPK o ustawieniu oznakowania. Przewiduje się, że powyższa organizacja ruchu będzie utrzymana przez ok. tydzień, po czym wprowadzane będą kolejne zmiany w organizacji ruchu związane z funkcjonowaniem jezdni tymczasowej.

Prace prowadzi konsorcjum firm: GLM Kraków Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş, Gülermak Sp. z o.o., Mosty Łódź S.A. spółka cywilna.

ekolaurySRGZ23 listopada 2021 r. w Katowicach podczas jubileuszowej gali XX-lecia Ekolaurów Polskiej Izby Ekologii Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki zostało wyróżnione w kategorii Edukacja ekologiczna za projekt Energetyczny Oddech zrealizowany w 2020 roku w formule zdalnej – 500 godzin dydaktycznych dla blisko 4000 uczestników. Nagrodę z rąk Przewodniczącego Kapituły Konkursu Ekolaury PIE Jerzego Swatonia oraz Sekretarza Kapituły Grzegorza Pasieki odebrał wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki dr inż. Jacek Pietrzyk.
Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Krakowie oraz gmin: Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice, Mszana Dolna i Szaflary. Więcej o nagrodzonym projekcie: link.

221 listopada w Grębynicach odbyła się uroczystość poświęcenia miejscowej kapliczki po renowacji. Kapliczka znajduje się u zbiegu ul. Orlich Gniazd i ul. Rajskiej w Grębynicach. W uroczystości wzięli udział m.in. szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Tomasz Tomala, przewodniczący rady powiatu krakowskiego Piotr Goraj, radni powiatu krakowskiego: radni powiatowi: Wojciech Bosak i Jarosław Raźny, wójt gminy Zielonki Bogusław Król, przewodniczący rady gminy Zielonki Mirosław Golanko, Mariusz Zieliński, dyrektor biblioteki i przewodniczący Gminnego Zespołu ds. Opieki Nad Zabytkami i Dziedzictwem Kulturowym, sołtys Brzozówki Elżbieta Cich, sołtys Grębynic Adam Duliński oraz mieszkańcy gminy. Kapliczkę poświęcił ksiądz Paweł Łukaszka, proboszcz parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi.

Czytaj więcej: Poświęcenie odrestaurowanej kapliczki w Grębynicach

DSC09801Chór Psallite Deo z Bibic, Koło Integracji Bibic, Koło Gospodyń Wiejskich w Bibicach, Dziecięcy Szkolny Zespół Artystyczny i zespół Bibiczanie wystąpili w niedzielę 21 listopada przed publicznością w odremontowanym bibickim Domu Ludowym, ze śpiewem, tańcem, wspomnieniami historycznymi. Remont zakończono na początku listopada, o czym pisaliśmy niedawno: link, a uroczyste otwarcie po remoncie przypomniało jak ten budynek służy mieszkańcom na co dzień.

Czytaj więcej: Otwarty uroczyście po remoncie – Dom Ludowy w Bibicach 

dron nad kominemGmina Zielonki prowadzi kontrole spalania w aktualnym sezonie grzewczym 2021/2022. Interwencyjne kontrole zostały wzmożone od września, a kontrole z użyciem dronów  rozpoczęto 10 listopada. Piece kontrolują uprawnieni do tego pracownicy Urzędu Gminy wraz z policją, w ramach płatnych patroli finansowanych przez gminę.
- Do 17 listopada wystawiliśmy dwa mandaty, do badania wysłaliśmy 8 pobranych próbek popiołów. Głównym problemem jest to, że ludzie spalają np. palety, czy drzwi, ramy okienne. Dlatego podkreślamy, że palety, jak i każdy rodzaj drewna, który jest odpadem pobudowlanym, poremontowym jest impregnowany, nie nadaje się do spalenia! Palić można tylko czystym drewnem, sezonowanym minimum 2 lata, o wilgotności poniżej 20 proc. lub certyfikowanym węglem, co też sprawdzamy – informuje Magdalena Garus z Referatu Niskiej Emisji i Odpadów Urzędu Gminy w Zielonkach.
Kontrole z użyciem dronów pozwalają na sprawdzenie większej liczby posesji w krótszym czasie.  Badanie polega na zasysaniu przez dron próbek dymu z kominów i przeanalizowaniu uzyskanych w czasie rzeczywistym wyników. Wykrycie nieprawidłowości – pojawienie się informacji o zwiększonym stężeniu szkodliwych związków chemicznych - skutkuje natychmiastowym wejściem na wskazaną przez dron posesję uprawnionych do kontroli urzędników wraz z policją.
W tym sezonie grzewczym kontrole dronami prowadzono już w miejscowościach na północy gminy - Owczarach i Garliczce. Wkrótce kontrolowane z użyciem specjalistycznego drona będą kolejne miejscowości - w tym sezonie grzewczym gmina Zielonki chce na ten cel przeznaczyć ok. 14 tys. zł.
Przypomnijmy, że Zielonki to pierwsza podkrakowska gmina, w której od stycznia 2021 r. do kontroli spalania zaczęto używać specjalistycznych dronów. Natomiast kontrole palenisk – zarówno rutynowe i interwencyjne - na terenie gminy Zielonki prowadzone są już od 2016 r. , wykonują je uprawnieni urzędnicy gminni ze wsparciem policji (w ramach płatnych patroli finansowanych przez gminę). W ubiegłym sezonie grzewczym (2020/2021) przeprowadzono 278 kontroli kotłów w domach.

Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że od dnia 24.11.2021 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Słonecznej w miejscowości Wola Zachariaszowska.  W  godzinach od 8-16 wystąpią utrudnienia w ruchu. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zachariaszowska w ciągu ulicy Słonecznej jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zaproszenie

 

W niedzielę odbędzie się uroczyste otwarcie Domu Ludowego w Bibicach. Tego dnia wystąpią: chór Psalitae Deo, zespół Bibiczanie, Dziecięcy Szkolny Zespół Artystyczny, Koło Integracji Bibic oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Dzieci będą mogły uczestniczyć w spotkaniu z książką oraz kosmicznych warsztatach robotyki i druku 3D. Początek godzina 17.00.