ZS Bibice

Logopeda szkolny

mgr Joanna Pietraszek-Szpyrka

Godziny pracy:

Poniedziałek 7:30 -14:00
Wtorek 9:00 - 15:00
Środa 12:00 - 17:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:30

Konsultacje dla rodziców: środa, 17:00 - 18:00 [pok. 117]

Logopeda - to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozowaniem oraz terapią wad i zaburzeń mowy.

 Zadania logopedy szkolnego:
Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów.
Prowadzenie zajęć logopedycznych – prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej.
Udzielanie porad i konsultacji   rodzicom  w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania  jej zaburzeń.
Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.
Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Kierowanie  wybranych uczniów do specjalistów z zakresu medycyny oraz dziedzin pokrewnych (psycholog/pedagog).

Regulamin zajęć logopedycznych oraz inne, przydatne materiały do pobrania poniżej.

Regulamin zajęć logopedycznych

Informator logopedyczny nr 1

Informator logopedyczny nr 2

 Bibliografia dotycząca dysleksji - załącznik nr 1

Sprawozdanie z badań logopedycznych Bibice 2015/16