ZS Bibice

Zajęcia z folklorem, to cykl zajęć artystyczno – plastycznych, których program oparty jest na sztuce ludowej. Dzieci zapoznają się z różnymi dziedzinami sztuki ludowej (rzeźbiarstwo, plecionkarstwo, malarstwo na szkle i drewnie, bibułkarstwo, garncarstwo, haft ludowy, wycinanki ludowe, koronkarstwo). Nauczą się tworzyć ludowe zabawki, poznają zwyczaje i obrzędy ludowe. Dowiedzą się, jak żyli ludzie w dawnych czasach oraz zapoznają się z elementami folkloru słownego.

Prowadząca: M. Kulesza