ZS Bibice

PLAN ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

W bieżącym roku szkolnym w świetlicy odbywać  się będą zajęcia plastyczne, na których dzieci zapoznane zostaną z nową  techniką wykonywania prac „Iris folding” .

Celem zajęć :

- rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych

- zdobywanie umiejętności posługiwania się nową techniką plastyczną

- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia

- podnoszenie własnej wartości

- rozwijanie sprawności manualnych uczniów

- kształcenie wrażliwości estetycznej

-organizowanie wystawek

Prace będą robione podczas zajęć  pod kierunkiem p. Moniki Stępień. Planowane wzory do wykonania :

- liść

- dowolnie wybrany owoc lub warzywo

- choinka, gwiazda lub bombka

- zwierzę

- serce

- jajko lub zajączek

- kwiatek

- księżyc

- samochód itp.

Wzory mogą ulec zmianie w zależności od umiejętności plastycznych uczniów i potrzeb nauczyciela oraz uczniów.

Opracowała: Monika Stępień