ZS Bibice

W magicznej krainie bajek i baśni,

to zajęcia z elementami bajkoterapii, podczas których dzieci zostaną zapoznane z najsłynniejszymi baśniami oraz bajkami. Na ich podstawie poznają wartości z nich płynące. Poprzez spotkanie z baśnią będą rozwijać swoją wyobraźnię, fantazję, kreatywność oraz nabywać umiejętność współpracy w grupie. Podczas zajęć poruszane będą tematy dotyczące wartości moralnych takich jak: szacunek,  uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, szczęście, przyjaźń i miłość. Na podstawie wybranych treści uczestnicy dowiedzą się także, w jaki sposób eliminować zachowania oparte na agresji oraz przemocy, nabędą umiejętności samokontroli własnego zachowania oraz przekonają się, że problemów nie trzeba rozwiązywać za pomocą siły. Dzieci poznają wzorce pozytywnych zachowań, będą przełamywać swą nieśmiałość oraz kształtować poczucie własnej wartości. Nauczą się tworzenia klimatu bezpieczeństwa oraz zaufania w grupie. Przekonają się, że uprzejmość oraz miłe słowa są kluczem do zawierania przyjaźni.

prowadząca: Iwona Puto