ZS Bibice

Koło dziennikarsko-pisarskie „Piszę, bo chcę! Piszę, bo lubię!”

Koło dziennikarsko-pisarskie to zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z klas 3 i 4 Szkoły Podstawowej, których zadaniem jest wyposażenie uczniów w umiejętności, które umożliwią im amatorską działalność dziennikarską, a także które dadzą im możliwości rozwoju intelektualnego, rozwijania swoich zainteresowań oraz pozyskanie podstawowej wiedzy z zakresu dziennikarstwa oraz piśmiennictwa.

Na zajęciach koła dzieci będą miały okazję:

- poznać różne gatunki dziennikarskie

- rozwijać umiejętności pracy w grupie i organizowania sobie pracy

- kształtować cechy takie jak odpowiedzialność, tolerancja oraz budzenie pozytywnych relacji w stosunku do drugiej osoby

- zapoznać się z prasą dziecięcą i młodzieżową

- zdobywać umiejętności pozyskiwania, opracowywania i kompletowania materiałów,

- kształtować umiejętność wypowiadania swojego zdania na różne tematy, ale także wysłuchiwania opinii innych,

- odkrywać i  rozwijać swoje talenty i zainteresowania

- odkrywać i akceptować siebie

Zajęcia będą odbywać się w każdą środę od godz. 15 do 16 w sali O18’.
Prowadząca: Ewelina Polak.