ZS Bibice

W ramach zajęć Klubu Młodych Naukowców realizowane są zagadnienia przyrodnicze (doświadczalne) oraz matematyczne raz lub dwa razy w miesiącu.

Celem zajęć jest:

1.Rozbudzanie ciekawości otaczającego nas świata.

2.Rozwijanie chęci i zdolności poznawania.

3.Poszukiwania własnych zainteresowań przyrodniczych i matematycznych.

4.Nauka samodzielności i precyzji myślenia.

5.Kształtowanie u dzieci pojęcia liczby naturalnej.

6.Zastosowanie nowych liczb w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

Tematyką zajęć są zjawiska przyrodnicze, fizyczne i chemiczne.

Na poszczególnych zajęciach dzieci dowiedzą się:

1.Jak wybucha wulkan?

2.Poznają właściwości powietrza.

3.Założą  własną hodowlę soli.

4.Dowiedzą się co przyciąga magnes.

5.Poznają właściwości ciał naelektryzowanych.

6.Zaobserwują ciekawe doświadczenia z jajkiem przy tym poznają właściwości różnych substancji , które wchodzą w reakcję ze skorupką

7.Poznają różne właściwości wody.

Tematyka zajęć z edukacji matematycznej:

1.Utrwalanie liczb pierwszej dziesiątki (0-10) poprzez przeliczanie, porządkowanie, porównywanie zbiorów liczbowych oraz zapis w postaci cyfr.

2.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 0-10 ( zastosowanie liczmanów: patyczków, klocków, kasztanów itp.; przeliczanie i zapisywanie wyników).

3.Oznacza miejsca danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów (aspekt porządkowy pojęcia liczby)

4.Rozszerzanie numeracji do 20 ( w miarę możliwości do 50) i działania : dodawania i odejmowania w tym zakresie.

5.Ćwiczenia metodą Math and Moovement.

6.Ćwiczenia kształtujące pojęcie liczby w tym aspekcie miarowym (np. pomiar przy pomocy ołówka szerokość ławki, pomiar krokami długości klasy,liczenie ile patyczków potrzeba do zmierzenia długości książki,pomiar długość swojej ręki przy pomocy ołówka, pomiar stopami długość swojego skoku itp.)

prowadzący zajęcia: M. Stępień część przyrodniczo – doświadczalna

                                         A. Kubik – część matematyczna