ZS Bibice

Gimnastyka korekcyjna dla klas pierwszych

w ramach zajęć świetlicowych.

Prowadzący: mgr w-f Aneta Kubik

Cele główne zajęć:
- zapobieganie wadom postawy u dzieci poprzez bieżące usprawnianie, wzmacnianie mięśni posturalnych, ćwiczenia przeciw płaskostopiu

- nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała, nabycie umiejętności autokorekcji

- umiejętność stwarzania ergonomicznych warunków do nauki i zabawy, niwelowanie przyczyn powstawania i utrwalania nieprawidłowej postawy ciała

Zapisy u prowadzącej zajęcia (wymagana zgoda rodziców na piśmie - wzór do pobrania w sali 019)

Termin: piątki, godz. 14:15-15:00