ZS Bibice

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 składa się z następujących osób:

1. Przewodnicząca –  Natalia Wojnarska
2. Z –ca przewodniczącej – Paula Pajdak
3. Sekretarz – Gabriela Pyka
4. Skarbnik: Nina Malczyk

Opiekunowie: p. Katarzyna Goraj – Zębala, p. Katarzyna Sierant, p. Joanna Guty, p. Marta Zygmunt, p. Elżbieta Durlak.

 Samorząd Uczniowski w naszej szkole kieruje społecznością uczniowską, reprezentuje i działa w jej interesie.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku.

Są to następujące zagadnienia:

1. Rozwijanie samorządności i aktywności uczniów:

a) opracowywanie planu pracy SU,

b) stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU,

c) spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach,

d) zapoznanie ze Statutem Szkoły,

e) udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu,

f) pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych,

g) systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy,

h) pomoc koleżeńska.

2. Akcje charytatywne

a) Pola nadziei - kampania na rzecz wsparcia dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

b) Zbiórka zakrętek – pomoc w zdobywaniu sprzętu dla osób niepełnosprawnych.

3. Kultura spędzania wolnego czasu:

a) dyskoteka z okazji Dnia Chłopca.

4. Uroczystości szkolne:

a) pomoc w przygotowaniu Akademii z Okazji Edukacji Narodowej

Kształtowanie ludzkich umysłów i serc to nie lada wyzwanie dla współczesnej edukacji…

 

 

Do pobrania
Regulamin "szczęśliwego numerka"