ZS Bibice

statut zespołu szkół w bibicach

Treść Statutu Zespołu Szkół w Bibicach

 

statut gimnazjum w Bibicach

Treść Statutu Gimnazjum w Bibicach

 

statut szkoły podstawowej im. st. wyspiańskiego w bibicach

Treść Statutu Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Bibicach