ZS Bibice

ZASADY WSPÓŁPRACY NA ZAJĘCIACH- sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Kliknij w nazwę przedmiotu, aby przeczytać (otwiera się w nowym oknie).

GIMNAZJUM
biologia, chemia, fizyka, geografia
edukacja dla bezpieczeństwa
etyka
historia
informatyka, zajęcia techniczne
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
religia
wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne
zajęcia artystyczne - muzyka
zajęcia artystyczne - plastyka

SZKOŁA PODSTAWOWA
etyka
historia i społeczeństwo
język angielski, klasy 1-3
język angielski, klasy 4-6
język polski
przyroda
matematyka
muzyka
plastyka
religia
wychowanie fizyczne
zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne

Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją szkolną ( wymagania edukacyjne, tryb ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów)