ZS Bibice

Warsztaty w ramach projektu „Wyspiański pod Krakowem. Słowa - wzory - konteksty kultury”.

Warsztaty w ramach projektu  „Wyspiański pod Krakowem. Słowa - wzory - konteksty kultury”.

             Dnia  29 maja w Zespole Szkół w Bibicach odbyły się warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez Panią Lucynę Jaworską i Panią Urszulę Sobczyk. Warsztaty odbywały się w ramach projektu Fundacja im. Marszałka Marka Nawary „Wyspiański pod Krakowem. Słowa - wzory - konteksty kultury”. Wpisywały się one w program obchodów Roku Stanisława Wyspiańskiego w Gminie Zielonki.

           Warsztaty przybliżyły nauczycielom Zespołu Szkół w Bibicach i Raciborowicach symbolikę i rolę roślin w twórczości Stanisława Wyspiańskiego, wzmocniły tożsamość lokalną i rozbudziły zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym regionu. Warsztaty zakończyły się wykonaniem prac graficznych – linorytów, inspirowanych roślinnymi winietami Wyspiańskiego.

Opracowanie: Marta Nazimek-Kolano