ZS Bibice

W poszukiwaniu autorytetów

W poszukiwaniu autorytetów

Dnia 23.05.2017 roku, czwórka uczniów z klasy II A gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego przeprowadziła warsztaty dla młodszych kolegów i koleżanek z klasy 4 d. Podczas zajęć gimnazjaliści zadali pytania "Kto to jest mistrz? Kto to jest idol?", jakie są podobieństwa pomiędzy idolem a mistrzem? A jakie różnice?

Uczniowie bardzo chętnie brali udział w przygotowanych zadaniach –najbardziej podobały im się klambury, podczas których uczniowie musieli odgadnąć jakiej sytuacji dotyczyła scenka, oraz kto był w niej mistrzem a kto idolem?  Na koniec w czasie prezentacji multimedialnej nastąpiło podsumowowanie najważniejszych zagadnień poruszanych podczas tych warsztatów.

Uczniowie klasy 4 d byli bardzo zadowoleni z zajęć i brawami podziękowali starszym kolegom i koleżance za przygotowanie ciekawych i mądrych zajęć.