ZS Bibice

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Bibicach

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Bibicach

              W dniu 23.06.2017 r. o godzinie 8:00 (dla uczniów klas 4-6) i o godzinie 10:00 (dla uczniów klas 1-3) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

              Atmosfera uroczystości była bardzo podniosła, ponieważ zaszczycili nas swoją obecnością: Wójt Gminy Zielonki - Pan Bogusław Król, dyrektor GZEAS –u  p. Anna Soblik, Proboszcz Parafii Bibice ks. Jan Przybocki,  Proboszcz Parafii Węgrzce ks. Wojciech Warzecha, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zielonki p. Marzena Gadzik-Wójcik, Radna Gminy Zielonki p. Renata Kosno, a także przedstawiciele Rady Rodziców: p. Joanna Sobota i p. Magdalena Swat. Po powitaniu przez Panią Dyrektor zgromadzonych gości, głos zabrał Pan Wójt, który wręczył nagrody nauczycielom szczególnie wyróżniającym się w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej: p. Magdalenie Badurze, p. Agacie Płatek, p. Dorocie Wesołowskiej, p. Adamowi Babikowi i p. Robertowi Smołce oraz wręczył nagrody za wysokie wyniki w nauce uczennicom gimnazjum: Katarzynie Kalecie, Marcie Malczyk i Izabelli Sosnowskiej.

         Pani Dyrektor Beata Pieńkowska nagrodziła uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej, Laureatów Międzynarodowego konkursu matematycznego „Kangur”, a także Ogólnopolskiego konkursu nauk przyrodniczych „Świetlik”. Pani Elżbieta Rzepczyńska odczytała listę uczniów Szkoły Podstawowej, którzy zostali wpisani do prestiżowej Złotej Księgi, a tym samym osiągnęli średnią ocen minimum pięć zero i wykazali się wzorowym zachowaniem.

                Pani Dyrektor Beata Pieńkowska wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom i pracownikom administracji oraz  podziękowania za współpracę członkom Rady Rodziców Szkoły Podstawowej.

              Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor jeszcze raz podziękowała wszystkim pracownikom Zespołu Szkół w Bibicach, rodzicom oraz uczniom za całoroczną współpracę życząc udanych wakacji.

         Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której udział wzięli uczniowie klas szóstych oraz klas trzecich. Niesamowity występ taneczny zaprezentowała grupa „Koziorożce”, składająca się z uczennic klas trzecich  i czwartych Szkoły Podstawowej w Bibicach,  przygotowana  przez Dziecięce Studio Tańca Funkyfree. Po części artystycznej  wychowawcy wraz ze swoimi podopiecznymi udali się do sal, gdzie nastąpiło wręczenie świadectw.

Opracowanie:
Paulina Popiołek
Joanna Pietraszek-Szpyrka