ZS Bibice

Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja

W dniu 01.06.2017r. o godz. 9.30  przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w budynku Zespołu Szkół w Bibicach. Ćwiczenie poprzedzono teoretycznym instruktażem szkoleniowym. Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie tj. kapitan Artur Żywczak i młodszy aspirant Mariusz Piątek przypomnieli uczniom zasady bezpiecznego zachowania w szkole oraz przedstawili podstawowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zdarzenia. Ćwiczeniem objęte były wszystkie grupy dzieci i inne osoby przebywające w tym czasie w szkole.

Podczas instruktażu omawiane były zagrożenia z jakimi uczniowie mogą się spotkać w domu i szkole oraz w jaki sposób należy reagować w sytuacji zagrożenia, np.:
co robić gdy zapali się urządzenie podłączone do zasilania
w jaki sposób używać gaśnicy
jak powinni się zachować uczniowie podczas ewakuacji
jak postępować podczas pożaru
jakie mogą być konsekwencje zwlekania z zawiadomieniem straży pożarnej
jaką lawinę niebezpiecznych sytuacji może wywołać telefon wykonany w formie żartu

Dodatkowo strażacy omówili etapy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie dowiedzieli się także jaki jest zakres działań straży i zostali zapoznani ze specyfiką pracy strażaka. Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pokazali także i objaśnili przeznaczenie i działanie podręcznego sprzętu gaśniczego. Uczniowie mieli możliwość przymierzenia hełmu strażackiego czy obejrzenia stroju strażaka.

  Ewakuację w sposób praktyczny przeprowadziła Pani Dyrektor mgr Beata Pieńkowska. Nadzór nad ćwiczeniem oraz ocenę poprawności działania osób funkcyjnych a także sprawdzenie warunków ewakuacji sprawowali strażacy z Komendy Miejskiej.

W ramach praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji uruchomiono procedurę alarmowania wewnętrznego o zagrożeniu i sprawdzono poprawność postępowania osób odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji w budynku oraz zachowanie uczniów w trakcie ewakuacji. Alarmowanie w sposób przyjęty w instrukcji przeprowadzono poprzez uruchomienie sygnału umownego (3 dzwonki ) oraz poprzez komunikat Pani Dyrektor podany przy pomocy radiowęzła.

Obsługa szkoły prawidłowo przygotowała wyjścia ewakuacyjne otwierając na pełną szerokość drzwi oraz zabezpieczając przed wejściem osób do szkoły w trakcie ewakuacji. Kierująca ewakuacją – Pani Dyrektor na bieżąco zbierała informacje od poszczególnych nauczycieli o jej przebiegu. W ćwiczeniach uczestniczyło 418 uczniów i 41 dorosłych.

Po praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji dokonano oceny ćwiczenia. Ewakuacja potwierdziła prawidłowość przyjętych procedur.

 Opracowały: Katarzyna Białek i Joanna Pietraszek- Szpyrka