ZS Bibice

Prelekcje dla rodziców " Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole"

Prelekcje dla rodziców

            W dniach 16 i 17maja 2017 roku w Zespole Szkół w Bibicach, odbyły sie prelekcje dla rodziców pt." Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole". Pierwszego dnia z rodzicami uczniów spotkała się pani Renata Kukla - Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress”.  Natomiat 17 maja swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliła się pani Marta Kaczmarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie. Podczas spotkań poruszono ważne zagadnienia dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwrócono uwagę jak ważna jest współpraca rodziców ze szkołą oraz ze specjalistami. Podkreślono rolę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, które wydają opinie na temat dziecka. Rodzice również zostali zapoznani z trudnościami z jakimi może zetknąć się dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Była też mowa o tym, że aby pomoc była skuteczna, to musi być adekwatna do potrzeb dziecka.

Dziękujemy prowadzącym za przeprowadzenie rzetelnych prelekcji.

Opracowała: Iwona Dargiewicz