ZS Bibice

"Krakowska Matematyka" - podsumowanie

Podsumowanie konkursu matematycznego

dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego

Krakowska Matematyka 2016/2017

Tegoroczny temat konkursu: „ Nad Wisłą”
organizowanego przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

objętego patronatem

Wojewody Małopolskiego Józefa Plicha,

Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy,

Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego,

Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego,

Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagielońskiego

oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.

W dniu 24.11.2016r odbył się etap szkolny, w którym brało udział 54 uczniów: w tym z klas czwartych 16 uczniów, z klas piątych 17 uczniów, z klas szóstych 21 uczniów.

W etapie wojewódzkim, który odbył się 24.03.2017 wzięło udział czterech uczniów z naszej szkoły:

Marika Zuchara kl. 4c, Karolina Samolej kl. 5a, Jan Serzysko kl. 5b, Jakub Szkwara kl. 6a.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 18 maja 2016 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

Laureatem Konkursu został

Jan Serzysko kl. 5b

Nagrodę laureatowi wręczyła pani Dyrektor Zespołu Szkól w Bibicach Beata Pieńkowska.  Jan nie mógł uczestniczyć w uroczystości wręczenia dyplomów ze względu, że był uczestnikiem trzy dniowej klasowej wycieczki do Wrocławia.

Gratulujemy laureatowi i wszystkim uczestnikom konkursu „Krakowska Matematyka 2016/2017”.

Życzymy powodzenia w innych konkursach matematycznych lub w przyszłorocznej edycji konkursu Krakowska Matematyka.

Szkolny koordynator konkursu

 Agnieszka Feliga-Grządziel