ZS Bibice

I Gminna Parada Patronów

I Gminna Parada Patronów

           Imię patrona szkoły lub drużyny harcerskiej haftowane kiedyś na sztandarze dawało poczucie wielopokoleniowej więzi i głębokiego zakorzenienia w narodowej tradycji.

          Dla młodych ludzi w czasie kiedy kształtują się ich postawy życiowe, szczególnie istotny jest wzorzec osobowy. W wielu sytuacjach może on wskazywać drogę postępowania. Naśladować można rodzica, wychowawcę, bohatera lub właśnie patrona. Nie powinien to być nieosiągalny ideał. Może być on przykładem walki z własnymi niedoskonałościami, wadami  i słabościami.” Właśnie takie postaci zostały obrane na patronów szkół na terenie gminy Zielonki. Warto tu przedstawić te osobowości: Jan Paweł II - czuwa duchowo nad Zespołem Szkół w Zielonkach, Stanisław Wyspiański – inspiruje artystycznie uczniów Szkoły Podstawowej w Bibicach, Józef Piłsudski - prowadzi przez kręte ścieżki historii  uczniów z Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej, Eugeniusz Kwiatkowski wskazuje jak być dobrym gospodarzem i ekonomistą uczniom w Owczarach. Przykład Jerzego Kukuczki, który jest patronem szkół w Korzkwi udowadnia, że można zdobywać najwyższe szczyty i pokonywać własne słabości. Każda z  tych osób borykała się z trudnościami codziennego życia, a jednak podążała wytrwale do celu.

              Aby mieć możliwość głębszego poznania wyżej wymienionych postaci oraz wzajemnie zintegrować środowiska uczniowskie z różnych szkół naszej gminy, w Zespole Szkół w Bibicach zorganizowaliśmy uroczystość pod nazwą „Parada Patronów”.

             Spotkanie grup uczniowskich wraz z nauczycielami odbyło się w dniu 2 czerwca 2017r. Uroczystego otwarcia dokonała pani Marzena Gadzik- Wójcik – wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Zielonkach, która wraz z panią dyrektor Beatą Pieńkowską przecięły symboliczną  wstęgę – otwierając tym samym Pierwszą Gminną Paradę Patronów. Pani dyrektor powitała przybyłych gości, wśród których byli wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Zielonkach- Pani Marzena Gadzik- Wójcik, sołtysi: Pan Augustyn Jach z Węgrzec, Pan Tadeusz Łysek z Bibic i Pan Stanisław Czaplak z Dziekanowic, Proboszcz z Bibic ks. Jan Przybocki, Przewodniczące Rad Rodziców- Pani Joanna Sobota i Pani Urszula Ejankowska, dyrektor Biblioteki w Zielonkach- Pan Mariusz Zieliński, komendant Straży Pożarnej w Bibicach- Pan Marek Małek. Na rozpoczęcie uroczystości najmłodsi zatańczyli poloneza w wykonaniu uczniów klas pierwszych. Następnie przedstawiciele szkół z terenu gminy Zielonki, zaprezentowali pasje, osiągnięcia, upadki i wzloty oraz anegdoty z życia swoich patronów. Wszystkie szkoły były wspaniale przygotowane do wstępów. Uroczystym krakowiakiem w wykonaniu drugoklasistów, ubranych w stroje regionalne i odśpiewaniem hymnu szkoły podstawowej w Bibicach, zakończyła się pierwsza część programu. Kolejnym punktem uroczystości był „Quiz 5 pytań”. Szkoły przygotowały pytania do quizu nawiązujące do wydarzeń z życia patronów. Okazało się, że uczestnicy z wielką uwagą przysłuchiwali się prezentacjom i potrafili odpowiedzieć nawet na najtrudniejsze pytania.

            Wreszcie nastąpił najbardziej oczekiwany punkt programu, czyli uroczysty przemarsz barwnym korowodem przez ulice Bibic. Pochód prowadziła pani Anna Sawczuk - koordynator tego wydarzenia. Obok niej maszerował Lajkonik oraz  młody akordeonista Szymon Prażmowski, który wytrwale, przez cały czas przemarszu przygrywał ludowe melodie. Następnie maszerowali uczniowie klas drugich w strojach krakowskich, podkreślających regionalny charakter parady. W korowodzie wzięli udział również: pani dyrektor Beata Pieńkowska, pani wicedyrektor Monika Sikoń, rodzice oraz nauczyciele i grupy ze szkół w Zielonkach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej, Owczarach oraz Bibicach. 

            Uroczysty przemarsz zakończył się na placu przed kościołem  pw. Matki Bożej  Nieustającej Pomocy w Bibicach. Jak na prawdziwego gospodarza parafii przystało ksiądz  Jan Przybocki podziękował wszystkim uczestnikom parady.

             Dodatkowym elementem uroczystości była barwna parada najmłodszych uczniów szkoły w Bibicach. W strojach zainspirowanych przez obrazy Stanisława Wyspiańskiego przemaszerowali oni wokół szkoły. Paradę prowadzili Szymon Prażmowski grający na akordeonie i Dominik Sudewicz grający na trąbce. Na zakończenie przemarszu dzieci odśpiewały hymn szkoły, a Szymon i Dominik zagrali na instrumentach.

              Niech w naszych działaniach i życiu przyświecają słowa jednego z patronów Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

Do zobaczenia za rok na kolejnej Paradzie Patronów!

Koordynatorzy: Anna Sawczuk, Małgorzata Pilch, Anna Bieliszczuk

czytaj więcej - https://zielonki.pl/index.php/10-aktualnosci/4249-pierwsza-parada-patronow-w-bibicach