ZS Bibice

 Informacja dla Rodziców

                   1.  Zgodnie z art. 22af ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów ćwiczeniowych obejmie kolejne roczniki uczniów szkoły podstawowej, tj. uczniów klas I, II i IV i po raz pierwszy uczniów klasy I gimnazjum.

              2.  W związku ze zmianą wzoru legitymacji szkolnej (Rozporządzenie MEN z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015r., poz. 23) informujemy, że dotychczas wydane legitymacje zachowują ważność do czasu ukończenia szkoły pod warunkiem wpisu na legitymacji numeru PESEL poświadczonego pieczęcią szkoły. W związku z powyższym uczniowie powinni zgłosić się do sekretariatu szkoły w celu dokonania wpisu. 

             Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Transportu Kolejowego informujemy, że legitymacje bez numeru Pesel nie będą uprawniały do ulgowych przejazdów kolejowych.

Dyrektor Zespołu Szkół w Bibicach
mgr Jolanta Lepiarczyk

 

Zmiana w rozkładzie szkolnego busa 2 czerwca 2015 r.

             Ze względów na zmiany w organizacji pracy szkoły dnia 2 czerwca 2015 r. (wtorek) jednorazowa zmiana w rozkładzie kursów szkolnego busa:

Kurs o 7:00 (przywóz) przesunięty na 8:00

 

K O M U N I K A T

      Informacja dla Rodziców uczniów klas I zapisanych na rok szkolny 2015/2016

~ Szanowni Państwo, wszystkie dzieci zapisane do klas I szkoły podstawowej i klas I gimnazjum
zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkół w Bibicach tj. w miejscowościach: Batowice, Bibice,
Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce zostały przyjęte do szkoły.

~ Lista uczniów przydzielonych do poszczególnych klas będzie wywieszona w szkole od 24.08.2015r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Bibicach
mgr Jolanta Lepiarczyk

 

 K O M U N I K A T

          Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2014/2015, dzień  5 czerwca 2015 r.  jest dniem wolnym od pracy.
Dzień ten odpracowany będzie 30 maja 2015 r.

           Zajęcia będą odbywać się według następującego harmonogramu:

Szkoła Podstawowa
Klasy „0”- zajęcia opiekuńcze od godziny 8:00-11:00
Klasy 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i 2d- zajęcia opiekuńcze od godziny 8:00-11:00
Klasy 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c- zajęcia opiekuńcze od godziny 11:00-14:00
Klasy IV-VI- „Dzień Sportu”- rozgrywki sportowe w godzinach 8:00-11:00

Gimnazjum
Klasy I-III- „Dzień Sportu”- rozgrywki sportowe w godzinach 11:00-14:00.

Świetlica szkolna
          Świetlica szkolna prowadzi w tym dniu zajęcia opiekuńcze w godzinach 7:00-15:00. Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko skorzystało w tym dniu z obiadu w ramach zajęć świetlicowych proszeni są o osobiste zgłoszenie i dokonanie opłaty w stołówce szkolnej do dnia 26 maja 2015 r. oraz przekazanie informacji Wychowawcy klasy. Numer telefonu szkolnej stołówki: 122857466

Rozkład szkolnego busa:

Przywóz:       7:30        10:30
Odwóz:       11:15         14:15                                

 

aktualności i informacje

„Nie pal przy mnie, proszę” Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

„Nie pal przy mnie, proszę” Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

            To już kolejny rok realizacji programu antynikotynowego w młodszych klasach. W rym roku szkolnym programem zostały objęte klasy drugie.

           Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

             Celem programu było:

-  uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
-  kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
-  uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia
-   uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
-   wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

                Realizację programu zakończyły zajęcia plastyczne, prace uczniów zamieszczamy poniżej.

Opracowanie: Dorota Wesołowska

Gminny konkurs matematyczny ,,Matematyczne Zielonki’’

Gminny konkurs matematyczny ,,Matematyczne Zielonki’’

Dnia 26 maja 2015r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach odbył się Gminny Konkurs Matematyczny pt. ,,Matematyczne Zielonki” dla uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Zielonki.

Czytaj całość
Wycieczka do Balic Wycieczka do Balic klas drugich.

22 maja 2015 roku klasy drugie były na wycieczce w Balicach....

Tydzień Rodziny w Tydzień Rodziny w świetlicy

Dzień Matki obchodzony w Polsce 26 maja natomiast Dzień Ojca 23 czerwca....

„Nie taki urząd „Nie taki urząd straszny jak go malują” - zakończenie projektu w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Drugim Urzędem Skarbowym w Krakowie.

W dniach 12.12.2014, 08.04.2015 i 12.05.2015r. młodzież z klas pierwszych gimnazjum brała udział...

Wiosenny konkurs r Wiosenny konkurs recytatorski w języku angielskim pod tytułem ‘A Caterpillar’.

31 kwietnia w Szkole Podstawowej odbył się „Wiosenny konkurs recytatorski w języku angielskim p...

Sukcesy najmłodsz Sukcesy najmłodszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych

17 marca bieżącego roku ponad 200 uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej zmierzyło się w Ogólnop...

"Już pływam."

„Już pływam” to projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie....

JEDNODNIOWA WYCIEC JEDNODNIOWA WYCIECZKA DO WROCŁAWIA KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

W dniu 11 maja klasy pierwsze gimnazjum wybrały się na wycieczkę do Wrocławia....

Warsztaty "Majster Warsztaty

Uczniowie klasy 3c sięgnęli po młotki, gwoździe, klej do drewna, pędzle i farby....

SUKCESY GIMNAZJALI SUKCESY GIMNAZJALISTÓW W XV FESTIWALU PIOSENKI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

Reprezentanci naszego gimnazjum wzięli udział w XV Festiwalu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej....

Gminny Konkurs Pla Gminny Konkurs Plastyczny „Roztańczone barwy wiosny”

W dniu 12 maja 2015 roku w ZS w Bibicach rozstrzygnięto Gminny konkurs plastyczny pt. „Roztańcz...

XV Festiwal Piosen XV Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej

Dnia 13 maja 2015 r. dwanaścioro uczniów naszej szkoły podstawowej wzięło udział w XV Festiwal...

„Czas na miłoś „Czas na miłość”

W dniu 8 maja klasy I Szkoły Podstawowej spotkały się z Panią pielęgniarką pracującą w Domow...

Dzień Unii Europe Dzień Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej....

Tydzień w świetl Tydzień w świetlicy pod hasłem „Instrumenty muzyczne”

Tydzień „Instrumentów muzycznych”...

Dzień Ziemi w św Dzień Ziemi w świetlicy szkolnej

Z okazji Światowego Dnia Ziemi w dniach 13-24 kwietnia w świetlicy szkolnej poruszono tematykę zw...

Międzynarodowy Ko Międzynarodowy Konkurs

Miło jest nam poinformować o nagrodach zdobytych przez naszych uczniów w XXIV Międzynarodowym Ko...

2C na szlaku pere 2C na szlaku pereł polskiego renesansu

W dniach 7-8 maja Uczniowie klasy IIC gimnazjum wraz z wychowawczynią Aleksandrą Silezin oraz P...

Dni sportu w świe Dni sportu w świetlicy szkolnej.

W pierwszym tygodniu maja, przeżywanym pod hasłem „Dyscypliny sportu”, dzieci na świetlicy za...

Warsztaty "Majster Warsztaty

7 maja 2015 i 9 października 2014 roku roku kasa II c uczestniczyła w warsztatach „Majsterkowo...

Żonkilowy Tramwaj Żonkilowy Tramwaj!!!!!!

Już od 5 maja, przez trzy kolejne dni na trasie linii nr 8 kursował Specjalny Żonkilowy Tramwaj...

Dzień Ziemi w kla Dzień Ziemi w klasach 0 -3

W dniach 20, 24 kwietnia uczniowie klas 0 -3 włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi....

18. urodziny krako 18. urodziny krakowskich Pól Nadziei

6 kwietnia 2015r w Urzędzie Miasta Krakowa młodzież ze Szkolnych Klubów Przyjaciół Żonkila ś...

Podsumowanie konku Podsumowanie konkursu matematycznego „Kraków cesarsko-królewski”

W dniu 20.11.2014r odbył się etap szkolny, w którym brało udział 58 uczniów w tym z klas czwar...

NABÓR DO PROJEKTU NABÓR DO PROJEKTU „ PIERWSZY DZWONEK” DLA UCZNIÓW Z RODZIN WIELODZIETNYCH 3+ NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie ...

Światowy Dzień Z Światowy Dzień Ziemi 2015

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone były promocji odnawialnych źródeł energi...

Gminny Konkurs „ Gminny Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”.

W dniu 24 kwietnia 2015 odbyło się uroczyste rozdanie nagród w Gminnym Konkursie „Najpiękniejs...

Prace na Konkurs Prace na Konkurs „T-shirt żonkilowego wolontariusza”.

Uczniowie z naszej świetlicy wzięli udział w Konkursie „T-shirt żonkilowego wolontariusza”, ...

Sprawozdanie z Rej Sprawozdanie z Rejonowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej chłopców szkoły podstawowej.

21 kwietnia 2015 roku w Bochni odbył się Rejonowy turniej piłki ręcznej chłopców szkoły podst...

K o m u n i k a t K o m u n i k a t

Szanowni Rodzice uczniów klas III gimnazjum!...

Sprawozdanie z Pow Sprawozdanie z Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej chłopców.

W dniu 16 kwietnia 2015 r, w Zespole Szkół w Czernichowie odbył się powiatowy turniej piłki rę...

ŚWIATOWY DZIEŃ Z ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015 - Z POLA NA STÓŁ - UCZYŃ JEDZENIE BEZPIECZNYM

7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzony jest Światowy Dzie...

Archiwum

„Nie pal przy mnie, proszę” Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

„Nie pal przy mnie, proszę” Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

            To już kolejny rok realizacji programu antynikotynowego w młodszych klasach. W rym roku szkolnym programem zostały objęte klasy drugie.

           Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

             Celem programu było:

-  uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
-  kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
-  uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia
-   uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
-   wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

                Realizację programu zakończyły zajęcia plastyczne, prace uczniów zamieszczamy poniżej.

Opracowanie: Dorota Wesołowska

Gminny konkurs matematyczny ,,Matematyczne Zielonki’’

Gminny konkurs matematyczny ,,Matematyczne Zielonki’’

Dnia 26 maja 2015r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach odbył się Gminny Konkurs Matematyczny pt. ,,Matematyczne Zielonki” dla uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Zielonki.

Czytaj całość
Wycieczka do Balic Wycieczka do Balic klas drugich.

22 maja 2015 roku klasy drugie były na wycieczce w Balicach....

Tydzień Rodziny w Tydzień Rodziny w świetlicy

Dzień Matki obchodzony w Polsce 26 maja natomiast Dzień Ojca 23 czerwca....

Wiosenny konkurs r Wiosenny konkurs recytatorski w języku angielskim pod tytułem ‘A Caterpillar’.

31 kwietnia w Szkole Podstawowej odbył się „Wiosenny konkurs recytatorski w języku angielskim p...

Sukcesy najmłodsz Sukcesy najmłodszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych

17 marca bieżącego roku ponad 200 uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej zmierzyło się w Ogólnop...

"Już pływam."

„Już pływam” to projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie....

Warsztaty "Majster Warsztaty

Uczniowie klasy 3c sięgnęli po młotki, gwoździe, klej do drewna, pędzle i farby....

Gminny Konkurs Pla Gminny Konkurs Plastyczny „Roztańczone barwy wiosny”

W dniu 12 maja 2015 roku w ZS w Bibicach rozstrzygnięto Gminny konkurs plastyczny pt. „Roztańcz...

XV Festiwal Piosen XV Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej

Dnia 13 maja 2015 r. dwanaścioro uczniów naszej szkoły podstawowej wzięło udział w XV Festiwal...

„Czas na miłoś „Czas na miłość”

W dniu 8 maja klasy I Szkoły Podstawowej spotkały się z Panią pielęgniarką pracującą w Domow...

Tydzień w świetl Tydzień w świetlicy pod hasłem „Instrumenty muzyczne”

Tydzień „Instrumentów muzycznych”...

Dzień Ziemi w św Dzień Ziemi w świetlicy szkolnej

Z okazji Światowego Dnia Ziemi w dniach 13-24 kwietnia w świetlicy szkolnej poruszono tematykę zw...

Międzynarodowy Ko Międzynarodowy Konkurs

Miło jest nam poinformować o nagrodach zdobytych przez naszych uczniów w XXIV Międzynarodowym Ko...

Dni sportu w świe Dni sportu w świetlicy szkolnej.

W pierwszym tygodniu maja, przeżywanym pod hasłem „Dyscypliny sportu”, dzieci na świetlicy za...

Warsztaty "Majster Warsztaty

7 maja 2015 i 9 października 2014 roku roku kasa II c uczestniczyła w warsztatach „Majsterkowo...

Żonkilowy Tramwaj Żonkilowy Tramwaj!!!!!!

Już od 5 maja, przez trzy kolejne dni na trasie linii nr 8 kursował Specjalny Żonkilowy Tramwaj...

Dzień Ziemi w kla Dzień Ziemi w klasach 0 -3

W dniach 20, 24 kwietnia uczniowie klas 0 -3 włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi....

18. urodziny krako 18. urodziny krakowskich Pól Nadziei

6 kwietnia 2015r w Urzędzie Miasta Krakowa młodzież ze Szkolnych Klubów Przyjaciół Żonkila ś...

Podsumowanie konku Podsumowanie konkursu matematycznego „Kraków cesarsko-królewski”

W dniu 20.11.2014r odbył się etap szkolny, w którym brało udział 58 uczniów w tym z klas czwar...

NABÓR DO PROJEKTU NABÓR DO PROJEKTU „ PIERWSZY DZWONEK” DLA UCZNIÓW Z RODZIN WIELODZIETNYCH 3+ NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie ...

Światowy Dzień Z Światowy Dzień Ziemi 2015

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone były promocji odnawialnych źródeł energi...

Gminny Konkurs „ Gminny Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”.

W dniu 24 kwietnia 2015 odbyło się uroczyste rozdanie nagród w Gminnym Konkursie „Najpiękniejs...

Prace na Konkurs Prace na Konkurs „T-shirt żonkilowego wolontariusza”.

Uczniowie z naszej świetlicy wzięli udział w Konkursie „T-shirt żonkilowego wolontariusza”, ...

Sprawozdanie z Rej Sprawozdanie z Rejonowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej chłopców szkoły podstawowej.

21 kwietnia 2015 roku w Bochni odbył się Rejonowy turniej piłki ręcznej chłopców szkoły podst...

Sprawozdanie z Pow Sprawozdanie z Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej chłopców.

W dniu 16 kwietnia 2015 r, w Zespole Szkół w Czernichowie odbył się powiatowy turniej piłki rę...

ŚWIATOWY DZIEŃ Z ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015 - Z POLA NA STÓŁ - UCZYŃ JEDZENIE BEZPIECZNYM

7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzony jest Światowy Dzie...

Archiwum

„Nie taki urząd straszny jak go malują” - zakończenie projektu w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Drugim Urzędem Skarbowym w Krakowie.

„Nie taki urząd straszny jak go malują” - zakończenie projektu w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Drugim Urzędem Skarbowym w Krakowie.

               W dniach 12.12.2014, 08.04.2015 i 12.05.2015r. młodzież z klas pierwszych gimnazjum brała udział w drugim etapie  projektu pt. "Nie taki urząd straszny jak go malują”, w ramach którego odwiedziła w swoich siedzibach zarówno Urząd Marszałkowski jak i Drugi Urząd Skarbowy Kraków. W ramach tego spotkania dzieci wzięły udział na szczególnie ciekawych warsztatach samorządności, które odbyły sie w sali sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego. Poznały strategie rozwoju naszego województwa, rodzaje organów samorządowych ich zadania i cele działania, przygotowywały projekty uchwał dotyczące spraw organizacyjnych szkoły, argumentowały celowość podjęcia takich uchwał, przeprowadzały debatę a następnie prawdziwe głosowanie nad podjęciem tych uchwał.
               Młodzieżpoznała również oraz mogła skosztować produkty spożywcze (regionalne), które uznane są za charakterystyczne dla regionu małopolskiego - sernik krakowski, kiełbasa lisiecka, oscypki, placki z serem, jabłka łąckie oraz inne.
                Następnie uczniowie gościli w  Drugim Urzędzie Skarbowym Kraków, gdzie poznawali specyfikę działania urzędu, sposoby komunikacji interpersonalnej z klientem zewnętrznym i organizację urzędu. Spotkali się z pracownikami kilku komórek organizacyjnych  oraz Naczelnikiem urzędu, którzy wytłumaczyli i przedstawili  zadania jakie wykonują oraz jeszcze raz przybliżyli wiedzę z zakresu podatków, deklaracji i obowiązków podatkowych. Spotkanie kończyło się konkursem podsumowującym zdobytą wiedzę z zakresu podatków.

             Autorem, inicjatorem i pomysłodawcą projektu jest Urząd Marszałkowski w Krakowie, a organizatorem w naszej szkole mama naszej uczennicy Pani Agata Olbrich.

Serdecznie dziękujemy.

Opracowanie: Beata Pieńkowska
/ na podstawie tekstu Pani Agaty Olbrich/

JEDNODNIOWA WYCIECZKA DO WROCŁAWIA KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

JEDNODNIOWA WYCIECZKA DO WROCŁAWIA KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

W dniu 11 maja klasy pierwsze gimnazjum wybrały się na wycieczkę do Wrocławia.

Czytaj całość
SUKCESY GIMNAZJALI SUKCESY GIMNAZJALISTÓW W XV FESTIWALU PIOSENKI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

Reprezentanci naszego gimnazjum wzięli udział w XV Festiwalu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej....

Gminny Konkurs Pla Gminny Konkurs Plastyczny „Roztańczone barwy wiosny”

W dniu 12 maja 2015 roku w ZS w Bibicach rozstrzygnięto Gminny konkurs plastyczny pt. „Roztańcz...

Dzień Unii Europe Dzień Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej....

Międzynarodowy Ko Międzynarodowy Konkurs

Miło jest nam poinformować o nagrodach zdobytych przez naszych uczniów w XXIV Międzynarodowym Ko...

2C na szlaku pere 2C na szlaku pereł polskiego renesansu

W dniach 7-8 maja Uczniowie klasy IIC gimnazjum wraz z wychowawczynią Aleksandrą Silezin oraz P...

Żonkilowy Tramwaj Żonkilowy Tramwaj!!!!!!

Już od 5 maja, przez trzy kolejne dni na trasie linii nr 8 kursował Specjalny Żonkilowy Tramwaj...

18. urodziny krako 18. urodziny krakowskich Pól Nadziei

6 kwietnia 2015r w Urzędzie Miasta Krakowa młodzież ze Szkolnych Klubów Przyjaciół Żonkila ś...

NABÓR DO PROJEKTU NABÓR DO PROJEKTU „ PIERWSZY DZWONEK” DLA UCZNIÓW Z RODZIN WIELODZIETNYCH 3+ NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie ...

Światowy Dzień Z Światowy Dzień Ziemi 2015

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone były promocji odnawialnych źródeł energi...

K o m u n i k a t K o m u n i k a t

Szanowni Rodzice uczniów klas III gimnazjum!...

ŚWIATOWY DZIEŃ Z ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015 - Z POLA NA STÓŁ - UCZYŃ JEDZENIE BEZPIECZNYM

7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzony jest Światowy Dzie...

Archiwum